BJM Grupa

Polityka Prywatności


Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych podanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.bjm.pl, komunikatora na stronie https://www.facebook.com/wilenskapark, a także danych podawanych w trakcie kontaktu telefonicznego z biurem obsługi klienta oraz danych zbieranych w związku z monitoringiem kompleksu przy ul. Wileńskiej 51 w Wołominie.

 

Przez „RODO” należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

1. Kto jest administratorem ?

Administratorem podawanych danych osobowych (dalej: „Dane Osobowe”) jest BJM Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Wileńskiej 51, 05-200 Wołomin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069524, posługującą się numerem NIP 125-09-78-977 oraz numerem REGON 014940117, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.248.000 zł.

W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się na adres e-mail rodo@bjm.pl lub telefonicznie 22 76 39 511.


2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych ?

Podawane nam dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony interes, jeżeli jest

Kontakt przed zawarciem umowy w celu przedstawienia i dostosowania oferty oraz uzgodnienia warunków świadczenia usług

Art. 6 ust 1 pkt a RODO - zgoda

Art. 6 ust 1 pkt b RODO

 

Rozpatrywanie skarg i reklamacji

art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia

 

Działania marketingowe własnych produktów lub usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

promocja własnych towarów i usług

Działania marketingowe własnych produktów lub usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, przy czym ze względu na przepisy odrębne działania prowadzone są wyłącznie na podstawie uzyskanych zgód

promocja własnych towarów lub usług przy użyciu poczty elektronicznej, telefonu

Obsługa zgłoszeń i wniosków, w tym za pośrednictwem formularzy kontaktowych, zapewnienie rozliczalności

art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

Udzielanie odpowiedzi i informacji na zapytania zadawane przy użyciu formularzy kontaktowych lub zadawanych w innej formie. Przechowywanie istotnych zapytań oraz odpowiedzi w celu zapewnienia zachowania celem zachowania zasady rozliczalności

 

Dane zbierane w związku z monitoringiem kompleksu budynków przy ul. Wileńskiej 51 w Wołominie przetwarzane są w następującym celu:


Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony interes, jeżeli jest

Zabezpieczenie majątku, analiza incydentów naruszenia prawa

art. 6 ust 1 lit. f

Rodo prawnie uzasadniony interes Administratora

ochrona mienia znacznej wartości, dokumentowanie oraz analiza ewentualnych incydentów naruszenia prawa

 

Powyższe dane ograniczają się do obrazu utrwalonego w trakcie monitoringu w zakresie w jakim te dane mogą stanowić dane osobowe (wizerunek, numer rejestracyjny samochodu).

 

3. Czy podanie danych jest obowiązkowe ?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania tych danych nie będzie możliwy kontakt w tym przygotowanie oferty.

 

4. Jak chronione są moje dane ?

Zapewniamy warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W tym celu wprowadziliśmy odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia.

 

5. Jakie mam uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych ?

Jeżeli podane dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeżeli podstawą przetwarzania przez nas danych są nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia) Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania takich danych osobowych.

 

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, może Pan/Pani wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania.

 

Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych – może Pan/Pani żądać udzielenia informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe a jeśli ma to miejsce dostępu do nich oraz udzielenia informacji określonych w art. 15 RODO.

 

Posiada Pan/Pani prawo do sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych.

 

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od nas usunięcia Pana/Pani danych osobowych w zakresie określonym w art. 17 RODO.

 

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w zakresie określonym w art. 18 RODO.

 

Posiada Pan/Pani prawo do przeniesienia danych w zakresie określonym w art. 20 RODO.

 

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Czy moje dane mogą być przekazane innym firmom ?

Podane nam dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym w naszym imieniu usługi księgowe, prawne, marketingowe, pocztowe, kurierskie, instalacji przyłączy itp.

 

Podane dane mogą być ujawnione podmiotom wskazanym w przepisach przewidujących obowiązek ujawnienia określonych danych (np. organom administracji, organom podatkowym, sądom itp.).

 

7. Czy moje dane mogą być przekazane do państw trzecich ?

Podane dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

8. Przez jaki okres będą przechowywane moje dane ?

Dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu w jakim są przetwarzane:

·         dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – do czasu wycofania zgody

·        dane przekazane w celu kontaktu przez okres jednego roku od dnia przekazania tych danych

·         dane przetwarzane dla celów marketingowych – do czasu wycofania zgody a gdy dane takie przetwarzane są na innej podstawie niż zgoda do czasu wniesienia sprzeciwu

·         dane związane z obsługą zgłoszeń i wniosków i zapewnieniem rozliczalności – przez okres 3 lat

·         dane związane z rozpatrzeniem skarg i reklamacji do czasu upływu 1 roku od przedawnienia roszczeń pozostających w związku z rozpatrzeniem skarg i reklamacji.

·         dane związane z monitoringiem przez okres 60 dni

 

9. Czy moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ?

Nie będziemy przetwarzali podanych danych w sposób zautomatyzowany w taki sposób, aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogły zapaść jakiekolwiek decyzje, wystąpić inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to wpłynąć na Pana/Pani sytuację.

 

Zbieramy informacje związane z przeglądaniem przez użytkowników zawartości serwisów internetowych, takie jak liczba i źródło wizyt w danym serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Nie łączymy takich informacji z Danymi Osobowymi i nie wykorzystujemy ich do identyfikacji użytkownika. Wykorzystujemy te informacje, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach danego serwisu internetowego, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu internetowego i jakości świadczonych usług.

 

10. Czy na moim urządzeniu instalowane są ciasteczka (cookies) ?
Tak, korzystając z serwisu na stronie http://www.bjm.pl instalowane są ciasteczka. Ciasteczka używane przez nas na stronie to ciasteczka sesyjne.

Ciasteczka, których używamy nie powodują zmian ani w konfiguracji Pana/Pani urządzenia (np. komputera, tabletu, smartfonu), ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Celem instalacji ciasteczek jest m.in. zbieranie anonimowych statystyk odwiedzin strony.

Może Pan/Pani ustawić obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie ciasteczek w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego.

Może Pan/Pani ustawić tak przeglądarkę, by móc akceptować lub odrzucać prośby o przechowanie ciasteczka, wtedy przeglądarka automatycznie usunie przechowywane ciasteczka podczas zamykania itp.

Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.plWróć do Strony głównej »

 

 © 2011 - 2013 Copyright BJM Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. | Polityka Prywatności ws. Plików Cookies | Praca Suchowski Media, strony www, pozycjonowanie